Kledthai.com

ตะกร้า 0

วารสารรัฐศาสตร์สาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565)

ISBN: 9770125135680

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : ธเนศ วงศ์ยานนาวา บรรณาธิการ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งแรก 2565

จำนวนหน้า : 185

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9770125135680
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

“รัฐศาสตร์สาร” เป็นวารสารวิชาการฉบับแรกของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางสำหรับแลกเปลี่ยนนานาทัศนะในหมู่นักวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ทั้งในรูปบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความแปล และบทปริทัศน์หนังสือ

“ธเนศ วงศ์ยานนาวา” เป็นบรรณาธิการ

วารสารรัฐศาสตร์สาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565)

รายชื่อบทความในเล่ม

.

บทบรรณาธิการ

ความสัมพันธ์ระหว่างชายหนุ่มใน คณะราษฎร

ชานัน ยอดหงส์

.

สำรวจสถานะการศึกษา “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในปัจจุบัน

โดย ปฤณ เทพนรินทร์

.

สาสตร์เรื่องเล่าแนวสตรีนิยมกับการอ่านเรื่องที่ไม่ได้เล่า

โดย ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

.

การเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันของระบบสาธารณสุขของประเทศแคนาดา อันเป็นผลจากการรับมือโรคระบาดระหว่างไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (H1N1) และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โดย พรนภัส วรรัตนานุรักษ์

.

บทปริทัศน์หนังสือ

Marco D’Eramo, The World in a Selfie an inquiry into the Tourist Age, (London: Verso, 2021)

โดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:วารสารรัฐศาสตร์สาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565)
คะแนนของคุณ