Kledthai.com

ตะกร้า 0

วารสารรัฐศาสตร์สาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565)

ISBN: 9770125135673

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : ธเนศ วงศ์ยานนาวา บรรณาธิการ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งแรก 2565

จำนวนหน้า : 203

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9770125135673
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

“รัฐศาสตร์สาร” เป็นวารสารวิชาการฉบับแรกของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางสำหรับแลกเปลี่ยนนานาทัศนะในหมู่นักวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ทั้งในรูปบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความแปล และบทปริทัศน์หนังสือ

ธเนศ วงศ์ยานนาวา เป็นบรรณาธิการ

รายชื่อบทความในเล่ม

บทบรรณาธิการ

1.บทบาททางเพศและการต่อรองของผู้หญิงมุสลิมชายแดนใต้ ผ่านกรอบแนวคิดทุน ฮาบิตุส และสนาม ของปิแอร์ บูร์ดิเออ: กรณีผู้บริหารสตรีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

2.กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลากับประสบการณ์ของอาเจะห์ และมินดาเนา

3.การฟื้นฟูอํานาจเหนือหัวเมืองมลายูของราชสํานักสยามผ่านชาวจีน

4.บทบาทตัวแสดงและกลไกในการดำเนินงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของจังหวัดเชียงราย

5.บทความแปล

เครือญาติและเพศสภาพในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: แบบแผนและความแตกต่าง

6.บทปริทัศน์หนังสือ

พิศพินาศ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:วารสารรัฐศาสตร์สาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565)
คะแนนของคุณ