Kledthai.com

ตะกร้า 0

นโยบายของไทยต่อกัมพูชา

ISBN: 9789743159428

ผู้แต่ง : สุรพงษ์ ชัยนาม

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 432

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159428
ราคาพิเศษ ฿333.00 ราคาปรกติ ฿370.00

หนังสือที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา

อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวง

การต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัย

ในฐานะนักการทูตอาชีพ...

ท่านได้กลับไปศึกษาเอกสารที่ท่านมีส่วนในการผลิต

เพื่อแสวงหาความหมายในสิ่งที่ท่านมีส่วนรับผิดชอบในอดีต  

ซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน  

จนสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า

ความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติคืออุดมการณ์เหนือสิ่งอื่นใด

ในการต่างประเทศของไทย...

ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวใจของการทูตไทย

 

หนึ่งในหนังสือชุด “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน

ในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

(หนังสือชุดเดียวกับ นโยบายของไทยต่อลาว,

นโยบายของไทยต่อพม่าและนโยบายของไทยต่อเวียดนาม)

 

ในเล่มประกอบด้วยหัวข้อสำคัญดังนี้

- ความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา

- นโยบายต่างประเทศของกัมพูชาต่อไทย

- นโยบายต่างประเทศของไทยต่อกัมพูชา

- ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา

สุรพงษ์ ชัยนาม


เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2487

การศึกษา


- พ.ศ. 2506 มัธยมศึกษาตอนปลาย

จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- พ.ศ. 2510 ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัย MARSHALL ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน


- เริ่มรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2511 เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวง

การต่างประเทศ, อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก, เอกอัครราชทูต

5 ประเทศ คือ เวียดนาม โปรตุเกส กรีซ เยอรมนี

และแอฟริกาใต้


- เกษียณอายุราชการ เมื่อปี พ.ศ.2548
- ในปี พ.ศ. 2549-2550 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ในรัฐบาล
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
- ปัจจุบัน เป็นนักวิชาการอิสระ

งานเขียน


- มาร์กและสังคมนิยม
- ใครเป็นซ้าย
- การทูต-การเมือง ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว (1), (2), (3)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:นโยบายของไทยต่อกัมพูชา
คะแนนของคุณ