Kledthai.com

ตะกร้า 0

ปวงปรัชญากรีก

ISBN: 9789743157905

ผู้แต่ง : ฟื้น ดอกบัว

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนหน้า : 304

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743157905
ราคาพิเศษ ฿176.00 ราคาปรกติ ฿195.00

การศึกษาวิชาปรัชญาตะวันตก ไม่ว่าสมัยไหนก็ควรจักได้ศึกษากรีกด้วย มิฉะนั้นก็เสมือนว่ายังไม่ได้ศึกษาปรัชญา อย่างแท้จริงเพราะการศึกษา ปรัชญากรีก จะช่วยให้เข้าใจปรัชญาอื่น ได้ง่ายและลึกซึ้งขึ้น หรือหากได้ศึกษาปรัชญากรีกจนเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน ก็เสมือนว่าได้ศึกษาปรัชญาอื่น ๆด้วย

       เพราะไม่ว่าปรัชญาตะวันตกสมัยไหนก็ล้วนแต่อาศัยปรัชญากรีกเป็นแนวทาง หรือมิฉะนั้นแนวคิดของนักปรัชญานั้น ๆ ก็มักมีอยู่แล้วในปรัชญากรีก

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายและขอบข่ายปรัชญา

บทที่2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรีก ประเทศกรีก

บทที่3 ปรัชญากรีกสมัยเริ่มแรก

บทที่4 นักปรัชญาในมหาอาณานิคมกรีก

บทที่5 ปรัชญาในเอเชียไมเนอร์

บทที่6 นักปรัชญาในกลุ่มปรมาณูนิยม

บทที่7 กลุ่มโซฟิสต์

บทที่8 โซเครตีส

บทที่9 ปรัชญาสมัยกึ่งโซเครตีส

 บทที่10 เพลโต้

บทที่11 อาริสโตเติล

บทที่12 ปรัชญาสมัยหลังอาริสโตเติล

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ปวงปรัชญากรีก
คะแนนของคุณ