Kledthai.com

ตะกร้า 0

อุปกรณ์รามเกียรติ์

ISBN: 9789747236774

ผู้แต่ง : เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน)

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 3 เมษายน 2550

จำนวนหน้า : 200

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9789747236774
ราคาพิเศษ ฿135.00 ราคาปรกติ ฿150.00

รามเกียรติ์ นับเป็นวรรณคดีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของไทย การศึกษาความเป็นมาหรือเค้ามูลที่มาของเรื่อง รามเกียรติ์ นั้น ถือได้ว่า บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เป็นหนังสือสำคัญที่สุดในการนี้ ต่อมาเพื่อเป็นการสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าแห่งวรรณคดีไทย พระยาอนุมานราชธนและพระสารประเสริฐ (เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป) ได้ค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาหรือเค้ามูลของ รามเกียรติ์ เพิ่มเติม จนได้หนังสือเกี่ยวกับรามายณะของชาติต่างๆ อันเป็ฯที่มาแห่งเรื่อง รามเกียรติ์ ของไทยขึ้นชุดหนึ่งอันได้แก่ อุปกรณ์รามเกียรติ์ ประชุมเรื่องพระรามฯ และ สมญาภิธานรามเกียรติ์ จึงทำให้เราได้มีแหล่งค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นมาของเรื่องรามเกียรติ์ กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาคหนึ่ง : บ่อเกิดรามเกียรติ์
- หนึ่ง ความนิยมรามเกียรติ์
- สอง ที่มาแห่งรามเกียรติ์
- สาม ปฐมเหตุผูกเรื่องชนิดรามายณะ
- สี่ อุบัติรามายณะ
- ห้า ลักษณะกาพย์รามายณะ
- หก รามายณะแบ่งเป็น ๗ กัณฑ์
- เจ็ด รามายณะปรากฏแก่มหาชน
- แปด ความนิยมรามายณะเป็นลัทธิศักดิ์สิทธิ์
ฯลฯ
- ยี่สิบหก ประมวลที่มีเรื่องรามายณะวาลมีกิ

ภาคสอง : รามายณะฉบับอื่นๆ ในอินเดีย
- ยี่สิบเจ็ด รามายณะฉบับอื่น
- ยี่สิบแปด ราโมปาขยาน
- ยี่สิบเก้า รามายณะในคัมภีร์ปุราณะ
- สามสิบ เรื่องในปัทมปุราณะ
- สามสิบเอ็ด เรื่องในอัธยาตมรามายณะ
- สามสิบสอง โยควาสิษฐ์รามายณะและอัทภุตรามายณะ
ฯลฯ
- สี่สิบสาม พิธีโฑลิ

ภาคสาม : รามายณะฉบับแคว้นต่างๆ ในอินเดีย
- สี่สิบสี่ รามายณะแคว้นกัสมีระ
- สี่สิบห้า รามายณะของชินศาสนา
- สี่สิบหก รามายณะเบงคาลี
- สี่สิบเจ็ด รามายณะทราวิฑ

ภาคสี่ : รามายณะในประเทศถัดอินเดียทางตะวันออก
- สี่สิปแปด รามายณะในประเทศอินโดเนเซีย
- สี่สิบเก้า รามายณะเกาะบาหลี
- ห้าสิบ รามายณะมลายู
- ห้าสิบเอ็ด เรื่องศรีราม
- ห้าสิบสอง สิริสารามา
- ห้าสิบสาม รามายณะชวา
- ห้าสิบสี่ รามายณะเขมร
- ห้าสิบห้า รามายณะญวน
- ห้าสิบหก รามายณะพม่า
- ห้าสิบเจ็ด รามายณะลาว

ภาคห้า : รามเกียรติ์
- ห้าสิบแปด รามเกียรติ์ (รามายณะไทย)
- ห้าสิบเก้า เรื่องรามเกียรติ์ที่มีอ้างไว้ในวรรณคดีเก่าของไทย
- หกสิบ วิจารณ์เรื่องรามเกียรติ์ลางประการ
- หกสิบเอ็ด เรื่องรามเกียรติ์เกี่ยวกับความรู้ของชาวบ้าน

สารบาญค้นคำ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:อุปกรณ์รามเกียรติ์
คะแนนของคุณ