Kledthai.com

ตะกร้า 0

ปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุด

ISBN: 9786167122229

ผู้แต่ง : ติช นัท ฮันห์

ผู้แปล : ส. ศิวรักษ์

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 6 มีนาคม 2554

จำนวนหน้า : 144

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167122229
ราคาพิเศษ ฿99.00 ราคาปรกติ ฿110.00

พบกับบทสวดภาวนาสำหรับพุทธศาสนิกชนร่วมสมัย ที่จะทำให้คุณทราบว่าความสงบของจิตใจนั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตในทางโลกหรือชีวิตในทางธรรม เพราะการกระทำทุกอย่าง แม้ที่เล็กน้อยที่สุดจะดำเนินไปได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย ต้องอาศัยจิตใจที่เป็นสมาธิหรือมีสมาธิในการกระทำ หรือกล่าวอย่างสั้นที่สุดคือ การแก้ปัญหาทุกอย่างของชีวิตจะสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ต้องอาศัยจิตใจที่มีความสงบ อย่างน้อยก็ในขณะที่กำลังพิจารณาแก้ไขปัญหานั้นๆ เพราะจิตใจที่สงบนั้นเป็นจิตใจที่มีพลังทั้งเป็นโอกาสให้สติปัญญาแสดงพลังออกมาได้อย่างเต็มที่ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า แม้สามัญชนก็จำต้องมีสมาธิอย่างสามัญชน จึงสามารถจัดการกับชีวิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล...

    การสวดมนต์หรือการนึกภาวนาถึงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทใดบทหนึ่งก็เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่อาจช่วยทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นอุบายให้จิตใจได้พักจากความวุ่นวายต่างๆ ได้ชั่วระยะเวลาด้วย การสวดมนต์ภาวนาประจำวันจึงเป็นสิ่งมีประโยชน์สำหรับทุกคน เพราะเป็นทั้งที่เพิ่มพลังใจและที่พักใจ...

สารบัญ

บทสวดสำหรับการเริ่มวันใหม่
- ตอนตื่น
- ก้าวแรกสำหรับวันใหม่
- เปิดหน้าต่าง
ฯลฯ

บทสวดสำหรับช่วยการภาวนา
- เชิญชวนเสียงระฆัง
- ได้ยินเสียงระฆัง
- เข้าสู่ห้องพระ
ฯลฯ

บทสวดสำหรับการบริโภคอย่างมีสติ
- มองจานเปล่า
- ตักอาหาร
- พิจารณาอาหาร


บทสวดสำหรับกิจกรรมประจำวัน
- เดินจงกรม
- ทำสวน
- ปลูกต้นไม้หรือพืชอย่างอื่น
ฯลฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุด
คะแนนของคุณ