Kledthai.com

ตะกร้า 0

นววิถี วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม

ISBN: 9786164860025

ผู้แต่ง : สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (บรรณาธิการ)

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนหน้า : 640

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860025
ราคาพิเศษ ฿495.00 ราคาปรกติ ฿550.00

นววิถี : วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม เป็นผลงานวิจัยในโครงการ “วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม” ภายใต้ชุดโครงการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ซึ่งวิเคราะห์การก่อตัวของกลุ่มนักวิจารณ์ที่สร้างสรรค์มุมมองและทฤษฎีใหม่ ๆ ในการพิจารณาวรรณกรรมในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา วิธีวิทยาใหม่ ๆ ในการศึกษาวรรณกรรมที่หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอ เป็นวิธีวิทยาที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการเข้าใจมนุษย์และสังคมในบริบทร่วมสมัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ร่วมสมัยแห่งการศึกษาวรรณกรรม อันจะมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาวิจัย ไม่เพียงเฉพาะทางวรรณกรรมศึกษาหากแต่เป็นงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ร่วมสมัยในวงกว้าง

สารบัญ

สู่การตั้งคำถามเรื่องเวลาและสถานที่

          ประพันธศาสตร์ของความหลัง : ความทรงจำวัฒนธรรมกับวรรณกรรมศึกษา

          The Spatial Turn : วิธีวิทยาการศึกษาพื้นที่ในวรรณกรรม

การรับรู้ของมนุษย์ : การจ้องมอง ผัสสะ อารมณ์

          การนำเสนอภาพร่างกายผู้หญิงและนิยามการจ้องมองในภาพยนตร์

          ผัสสศึกษาและผัสวิจารณ์ : พัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี และวิธีวิทยา

          ทฤษฎีผัสสารมณ์ (affect theory) กับการศึกษาวรรณกรรม

ว่าด้วยโลกและมนุษย์

          Ecocriticism นิเวศวิจารณ์ : วรรณกรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โลก

          หลังมนุษยนิยมกับวรรณคดีวิจารณ์ : กรณีศึกษาด้านภววิทยาเชิงวัตถุของแกรห์ม ฮาร์แมน (Graham Harman)

ว่าด้วยการแปลและสื่อดิจิทัล

          การแปลวรรณกรรมวิจารณ์

          วิธีวิทยาการศึกษาวรรณกรรมดิจิทัล

 

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:นววิถี วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม
คะแนนของคุณ