Kledthai.com

ตะกร้า 0

กาลานุกรมดาราศาสตร์

ISBN: 9786161204105

ผู้แต่ง : วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ปีที่พิมพ์ : 2558

จำนวนหน้า : 141

พร้อมส่ง
ISBN:
9786161204105
ราคาพิเศษ ฿378.00 ราคาปรกติ ฿420.00

ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดศาสตร์หนึ่ง มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคแรกของประวัติศาสตร์ในดินแดนอียิปต์ ยุคประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงยุคที่เริ่มมีการบันทึกเรื่องราวความเป็นไปในสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในทุกภูมิภาคของโลก แต่ในทุกที่ที่มีการจดบันทึกดาราศาสตร์จะเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกเหล่านั้นเสมอ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นองค์กรของชาติที่มีภารกิจในการวิจัยและภารกิจวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านดาราศาสตร์ ได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาดาราศาสตร์ของไทยในอนาคตนั้น มีความจำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดและความเป็นมาของภูมิปัญญาดาราศาสตร์ในอดีต เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดการพัฒนาด้านดาราศาสตร์ที่ยั่งยืนไปในอนาคต ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการพัฒนาดาราศาสตร์ไทยในปัจจุบันไปสู่อนาคต จึงมีความประสงค์ให้ผู้อ่านทราบถึงการสถาปนาความรู้ การค้นพบ ปรากฏการณ์ และการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในโลก รวมทั้งในประเทศไทย จากอดีตสืบเนื่องมาจนปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงบริบทในแต่ละยุคสมัยที่ (เหตุ) การณ์ทางดาราศาสตร์เหล่านั้นเกิดขึ้น จึงมีการนำการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยเข้ามาประกอบด้วย อันเป็นที่มาของกาลานุกรมดาราศาสตร์ เล่มนี้

ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดศาสตร์หนึ่ง มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคแรกของประวัติศาสตร์ในดินแดนอียิปต์ ยุคประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงยุคที่เริ่มมีการบันทึกเรื่องราวความเป็นไปในสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในทุกภูมิภาคของโลก แต่ในทุกที่ที่มีการจดบันทึกดาราศาสตร์จะเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกเหล่านั้นเสมอ

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นองค์กรของชาติที่มีภารกิจในการวิจัยและภารกิจวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านดาราศาสตร์ ได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาดาราศาสตร์ของไทยในอนาคตนั้น มีความจำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดและความเป็นมาของภูมิปัญญาดาราศาสตร์ในอดีต เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดการพัฒนาด้านดาราศาสตร์ที่ยั่งยืนไปในอนาคต ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการพัฒนาดาราศาสตร์ไทยในปัจจุบันไปสู่อนาคต จึงมีความประสงค์ให้ผู้อ่านทราบถึงการสถาปนาความรู้ การค้นพบ ปรากฏการณ์ และการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในโลก รวมทั้งในประเทศไทย จากอดีตสืบเนื่องมาจนปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงบริบทในแต่ละยุคสมัยที่ (เหตุ) การณ์ทางดาราศาสตร์เหล่านั้นเกิดขึ้น จึงมีการนำการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยเข้ามาประกอบด้วย อันเป็นที่มาของกาลานุกรมดาราศาสตร์ เล่มนี้

 

สารบัญ

 

เวลาเทียบ ค.ศ.     ปี

ก่อน ค.ศ.             4000

                              2000

                              1000

                                500

 

ค.ศ.                        1

                                500

                               1000

                               1300

                               1500

                               1600

                               1700

                              1800

                              1850

                              1900

                              1920 

                             1940

                           ฯลฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:กาลานุกรมดาราศาสตร์
คะแนนของคุณ