Kledthai.com

ตะกร้า 0

การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน

ISBN: 9789749936160

ผู้แต่ง : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด

ปีที่พิมพ์ : 2553

จำนวนหน้า : -

พร้อมส่ง
ISBN:
9789749936160
ราคาพิเศษ ฿270.00 ราคาปรกติ ฿300.00

ทางหนึ่งคือเส้นทางการเป็นสมัยใหม่ของไทยแบบที่เสนอโดยชนชั้นนำ รับความเจริญทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐกิจแบบตะวันตกแต่รักษาไว้ซึ่งรัฐและวัฒนธรรมแบบจารีต...

อีกทางหนึ่งคือต้องการให้ประเทศเปลี่ยนทุกอย่างให้ทันสมัยแบบตะวันตก (modernization) มีนัยว่าสังคมและวัฒนธรรมไทยทุกส่วนล้าหลัง...

ข้าพเจ้าขอเสนออีกทางเลือกหนึ่งคือการเป็นสมัยใหม่ที่เป็นของไทยเราเอง แต่ไม่ต้องเป็นไทยเราเองจารีต เป็นไทยแบบเราเอง แบบชุมชน ระบบชุมชนจะเป็นตัวตั้ง แล้วเราเลือกองค์ประกอบที่เราปรารถนาและเป็นจริงได้ในสังคมของเรา บางองค์ประกอบอาจมาจากตะวันตกสมัยใหม่ เช่นเทคโนโลยี บางองค์ประกอบก็อาจมาจากระบบอื่น

ทางหนึ่งคือเส้นทางการเป็นสมัยใหม่ของไทยแบบที่เสนอโดยชนชั้นนำ รับความเจริญทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐกิจแบบตะวันตกแต่รักษาไว้ซึ่งรัฐและวัฒนธรรมแบบจารีต...

อีกทางหนึ่งคือต้องการให้ประเทศเปลี่ยนทุกอย่างให้ทันสมัยแบบตะวันตก (modernization) มีนัยว่าสังคมและวัฒนธรรมไทยทุกส่วนล้าหลัง...

ข้าพเจ้าขอเสนออีกทางเลือกหนึ่งคือการเป็นสมัยใหม่ที่เป็นของไทยเราเอง แต่ไม่ต้องเป็นไทยเราเองจารีต เป็นไทยแบบเราเอง แบบชุมชน ระบบชุมชนจะเป็นตัวตั้ง แล้วเราเลือกองค์ประกอบที่เราปรารถนาและเป็นจริงได้ในสังคมของเรา บางองค์ประกอบอาจมาจากตะวันตกสมัยใหม่ เช่นเทคโนโลยี บางองค์ประกอบก็อาจมาจากระบบอื่น

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน
คะแนนของคุณ