Kledthai.com

ตะกร้า 0

คือความภูมิใจ (รวมบทความวิชาการในวาระครบรอบ ๖๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา) ปกแข็ง

ISBN: 9789749022153

ผู้แต่ง : ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

ผู้แปล : สิริลักษณ์ สัมปัชชลิต และ ศิริพร ยอดกมลศาสตร์

สำนักพิมพ์ : สร้างสรรค์

ปีที่พิมพ์ : 2545

จำนวนหน้า : 797

พร้อมส่ง
ISBN:
9789749022153
ราคาพิเศษ ฿855.00 ราคาปรกติ ฿950.00

ในวาระครบรอบ ๖๐ ปี ของ ศาสตราจารย์ฉัตรทิพย์ นาถสุภา หรือ “อาจารย์ฉัตรทิพย์” ของลูกศิษญ์และเพื่อน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น กลุ่มลูกศิษย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งมีความคิดที่จะจัดงานอวยพรวันเกิดแบบเรียบง่าย เพื่อให้ลูกศิษย์และเพื่อนของอจารย์ฉัตรทิพย์ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและสาขาวิชาอื่นๆ ได้มาร่วมกันแสดงมุทิตตาจิตกับอาจารย์ฉัตรทิพย์ และมอบของขวัญเป็นข้อเขียนด้วยลายมือของแต่ละคนประมาณ ๑-๕ หน้า

เมื่ออาจารย์ฉัตรทิพย์ทราบความเคลื่อนไหว ได้ปรารภว่า ถ้าจะมีงานเขียนก็อยากจะให้เป็นงานเขียนที่มีคุณูปการสำหรับแวดวงวิชาการด้วย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราทั้งสอง ลูกศิษย์สองสาขาวิชา สองรุ่นอายุ จึงรับหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกศิษย์ในการจัดทำหนังสือ “คือความภูมิใจ” ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ภาคดังนี้

  • ภาคที่ ๑ ขอเรารถอภิวันทน์แด่ “ครู” ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
  • ภาคที่ ๒ จากเศรษฐศาสตร์ สู่เศรษฐศาสตร์การเมือง
  • ภาคที่ ๓ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น

ในวาระครบรอบ ๖๐ ปี ของ ศาสตราจารย์ฉัตรทิพย์ นาถสุภา หรือ “อาจารย์ฉัตรทิพย์” ของลูกศิษญ์และเพื่อน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น กลุ่มลูกศิษย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งมีความคิดที่จะจัดงานอวยพรวันเกิดแบบเรียบง่าย เพื่อให้ลูกศิษย์และเพื่อนของอจารย์ฉัตรทิพย์ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและสาขาวิชาอื่นๆ ได้มาร่วมกันแสดงมุทิตตาจิตกับอาจารย์ฉัตรทิพย์ และมอบของขวัญเป็นข้อเขียนด้วยลายมือของแต่ละคนประมาณ ๑-๕ หน้า

เมื่ออาจารย์ฉัตรทิพย์ทราบความเคลื่อนไหว ได้ปรารภว่า ถ้าจะมีงานเขียนก็อยากจะให้เป็นงานเขียนที่มีคุณูปการสำหรับแวดวงวิชาการด้วย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราทั้งสอง ลูกศิษย์สองสาขาวิชา สองรุ่นอายุ จึงรับหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกศิษย์ในการจัดทำหนังสือ “คือความภูมิใจ” ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ภาคดังนี้

  • ภาคที่ ๑ ขอเรารถอภิวันทน์แด่ “ครู” ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
  • ภาคที่ ๒ จากเศรษฐศาสตร์ สู่เศรษฐศาสตร์การเมือง
  • ภาคที่ ๓ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:คือความภูมิใจ (รวมบทความวิชาการในวาระครบรอบ ๖๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา) ปกแข็ง
คะแนนของคุณ