Kledthai.com

ตะกร้า 0

จดหมายเหตุทะเลบรรณ ราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิม ตามพรลิงค์กับหัวเมืองแหลมมลายู (ปกแข็ง)

ISBN: 9786167236438

ผู้แต่ง : สัมพันธ์ ก้องสมุทร: บรรณาธิการและเรียบเรียง

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : วสี ครีเอชั่น,ดอกโมกข์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2562

จำนวนหน้า : 520

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167236438
ราคาพิเศษ ฿630.00 ราคาปรกติ ฿700.00

เบื้องต้นก่อนจะลงมือทำ หนังสือจดหมายเหตุทะเลบรรณ เล่มนี้ ข้าพเจ้าเคยเขียนจดหมายเหตุเกี่ยวกับบ้านเกิด "เมืองพงัน-เมืองสมุย" เพื่อบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของเกาะพงัน-เกาะสมุย ซึ่งเป็นเกาะที่ขึ้นกับการปกครองเมืองไชยาและเมืองนครศรีธรรมราช ในโครงการคืนความรู้ให้แก่แผ่นดินแม่ เมื่อได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากนักโบราณคดีอาวุโสอย่าง พลโท ดำเนิร เลขะกุล และนักโบราณคดีท่านอื่นๆ จึงพบว่าเกาะพงันกับเกาะสมุยเคยเป็นแคว้นหนึ่งของราชอาณาจักรศรีวิชัยและตามพรลิงค์ ตามจดหมายเหตุในราชวงศ์ซ้องของจีน นับเป็นแคว้นหนึ่งในจำนวน ๑๕ แคว้น และจีนเรียกเมืองพงัน-เมืองสมุย ว่า "โปโลอัน" (Po-Lo-An)= เกาะพงัน-สมุย?

การจัดทำหนังสือ "จดหมายเหตุทะเลบรรณ" ข้าพเจ้าถือเอาความหมายที่เรียกว่าหนังสือบันทึกของชาวทะเลใต้เป็นสำคัญ โดยแยกออกเป็นหนังสือ ๒ เล่ม เพื่อความสมบูรณ์ของหนังสือจดหมายเหตุ ดังนี้

๑. หนังสือจดหมายเหตุทะเลบรรณเรื่องราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิม-ตามพรลิงค์ กับหัวเมืองแหลมมลายู ฯลฯ
๒. หนังสือจดหมายเหตุทะเลบรรณเรื่อง "เมืองพงัน-เมืองสมุย ๒,๐๐๐ ปี"

สารบัญ

บทที่ ๑ ราชอาณาจักร ก่อนเกิดอาณาจักรสยาม
- ราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิม
- อาณาจักรโคตรบูรณ์
- ราชอาณาจักรกัมพุช
- ราชอาณาจักรนครศรีธรรมราช
- อาณาจักรหริปุญไชย
- อาณาจักรล้านนา
- อาณาจักรเชียงแสน
- บันทึกจดหมายเหตุหลวงจีนอี้จิงเกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัยและราชวงศ์ไศเลนทร
- จดหมายเหตุเรื่องเมืองสมุย-เมืองพงัน กับเจ้าเมืองไชยา

บทที่ ๒ ราชอาณาจักรนครศรีธรรรมโศกราช (ตามพระลิงค์)
- เส้นทางจาริกของพราหมณ์จากอินเดียสู่สุวรรณทวีป พราหมณ์สายใหญ่ที่สุดสู่แหลมมลายูและอินโดจีน
- ท้าวโคตรกับการตั้งเมืองนครศรีธรรมราช พญาศรีธรรมโศกราชที่ ๑
- ความสำเร็จของพ่อขุนรามคำแหง

บทที่ ๓ จดหมายเหตุเรื่องชุมชนโบราณของหัวเมืองปักษ์ใต้
บทที่ ๔ ราชอาณาจักรตามพรลิงค์ในฐานะศรีวิชัยใหม่ของหัวเมืองปักษ์ใต้
บทที่ ๕ ราชวงศ์กรุงธนบุรี วิถีชีวิตการกู้ชาติของพระเจ้าตากสิน
บทที่ ๖ จดหมายเหตุ การเมืองการปกครอง สมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
บทที่ ๗ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ราชบุตรลับยอดนักรบของพระเจ้าตากสินมหาราช
บทที่ ๘ สงครามปราบกบฎเมืองไทรบุรี (ขบถแขก)
บทที่ ๙ เส้นทางเดินทัพหลวงของพระเจ้ากรุงธนบุรี
บทที่ ๑๐ พระเจ้ากรุงธนบุรีกับพระอาจารย์ผู้ทรงคุณด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน
บทที่ ๑๑ บันทึกลับเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของพระเจ้ากรุงธนบุรี
บทที่ ๑๒ เจ้าพระยากำแหงสงคราม (ทองอิน ณ ราชสีมา)
บทที่ ๑๓ ตามรอยบาดแผลขบถประวัติศาสตร์ในแผ่นดินพระเพทราชา
บทที่ ๑๔ การปกครองประเทศราชในหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายูในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
บทที่ ๑๕ ตามรอยบาดแผลในสงครามขบถเมืองแขกไทรบุรีเมื่อ ๗ หัวเมืองใหญ่ของปักษ์ใต้ ตั้งตัวเป็นอิสระ
บทที่ ๑๖ ตามรอยนักรบโอรสสลับพระเจ้าตากสินเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ปราบกบฎเจ็ดหัวเมืองปักษ์ใต้
บทที่ ๑๗ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ปราบขบถไทรบุรี สำเร็จเป็นครั้งที่ ๒
บทที่ ๑๘ จดหมายเหตุจากหอสมุดแห่งชาติ จดหมายเหตุสำคัญ ๑๐ เรื่อง เกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราชและหัวเมืองปักษ์ใต้

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:จดหมายเหตุทะเลบรรณ ราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิม ตามพรลิงค์กับหัวเมืองแหลมมลายู (ปกแข็ง)
คะแนนของคุณ