Kledthai.com

ตะกร้า 0

ภควัทคีตา : พระเจ้าสนทนากับอรชุน 1-2 (Box Set) ***สินค้าหมด***

ISBN: 9780876128091

ผู้แต่ง : Paramahansa Yogananda,ปรมหังสา โยคานันทะ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : Self-Realization Fellowship

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนหน้า : BoxSet 1832 หน้า

ซีรี่ส์:
-
สินค้าหมด
ISBN:
9780876128091
ราคาพิเศษ ฿1,800.00 ราคาปรกติ ฿1,999.00

ผลงานประพันธ์ของ ปรมหังสา โยคานันทะ

"เมื่อบุคคลเดินบนเส้นทางกลับสู่พระเจ้า คีตาจะฉายแสงสว่างบนทางดำเนินนั้น..คัมภีร์สุดลึกซึ้งว่าด้วย โยคะศาสตร์การรวมกับพระเจ้า และเป็นหนังสือคู่มือในชีวิตประจำวัน"
--ปรมหังสา โยคานันทะ

"มนุษย์ถูกจำกัดไว้ในสัญชาตญาณแห่งตัวตน ชาวฮินดูเป็นชนชาติแรกที่ค้นพบปัญญาญาณแห่งการก้าวข้ามข้อจำกัดแห่งตัวตนไปสู่สิ่งสูงสุด ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อุปนิษัท ภควัทคีตาเป็นยอดมงกุฏแห่งฮินดูธรรม ผู้เห็นเฉพาะรูปธรรมเข้าใจว่าเป็นสงครามระหว่างศัตรูภายนอก ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ผู้บรรลุธรรมจักรวาลได้ถอดความภควัทคีตาและอธิบายเพิ่มเติมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ให้เห็นว่าเป็นสงครามเชิงนามธรรมกับศัตรูภายในหรืออัตตาของตนเอง เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงซึ่งสิ่งสูงสุดได้ อันจักเป็นไปเพื่อการผุดบังเกิดแห่งบรมสุข สุนทรียภาวะ และไมตรีจิตอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง"
--ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี

"ภควัทคีตา บทเพลงแห่งชีวิต จากภูมิปัญญาอันไร้กาลเวลาแห่งอินเดียโบราณ ได้ถูกแปล และขยายความโดยคุรุเทพปรมหังสา โยคานันทะ มหาโยคีอินเดีย เปิดเผยให้ผู้อ่านได้สัมผัสความหมายอันไพเราะงดงาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจแห่งตน ด้วยความเบิกบานเพื่อความประจักษ์แจ้งความหมายแห่งตัวตน"
--ประมวล เพ็งจันทร์

"อรรถาธิบายภควัทคีตาทั้ง 700 โศลก เปิดเผยปัญญาธรรมอินเดียโบราณอันเกื้อกูลสัจติภาพทั้งส่วนตัวและทั่วโลก...สัตจะข้ามกาลเวลา"
-- สดใส ขันติวรพงศ์

ผลงานประพันธ์ของ ปรมหังสา โยคานันทะ


"เมื่อบุคคลเดินบนเส้นทางกลับสู่พระเจ้า คีตาจะฉายแสงสว่างบนทางดำเนินนั้น..คัมภีร์สุดลึกซึ้งว่าด้วย โยคะศาสตร์การรวมกับพระเจ้า และเป็นหนังสือคู่มือในชีวิตประจำวัน"

--ปรมหังสา โยคานันทะ

"มนุษย์ถูกจำกัดไว้ในสัญชาตญาณแห่งตัวตน ชาวฮินดูเป็นชนชาติแรกที่ค้นพบปัญญาญาณแห่งการก้าวข้ามข้อจำกัดแห่งตัวตนไปสู่สิ่งสูงสุด ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อุปนิษัท ภควัทคีตาเป็นยอดมงกุฏแห่งฮินดูธรรม ผู้เห็นเฉพาะรูปธรรมเข้าใจว่าเป็นสงครามระหว่างศัตรูภายนอก ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ผู้บรรลุธรรมจักรวาลได้ถอดความภควัทคีตาและอธิบายเพิ่มเติมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ให้เห็นว่าเป็นสงครามเชิงนามธรรมกับศัตรูภายในหรืออัตตาของตนเอง เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงซึ่งสิ่งสูงสุดได้ อันจักเป็นไปเพื่อการผุดบังเกิดแห่งบรมสุข สุนทรียภาวะ และไมตรีจิตอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง"

--ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี

"ภควัทคีตา บทเพลงแห่งชีวิต จากภูมิปัญญาอันไร้กาลเวลาแห่งอินเดียโบราณ ได้ถูกแปล และขยายความโดยคุรุเทพปรมหังสา โยคานันทะ มหาโยคีอินเดีย เปิดเผยให้ผู้อ่านได้สัมผัสความหมายอันไพเราะงดงาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจแห่งตน ด้วยความเบิกบานเพื่อความประจักษ์แจ้งความหมายแห่งตัวตน"
--ประมวล เพ็งจันทร์


"อรรถาธิบายภควัทคีตาทั้ง 700 โศลก เปิดเผยปัญญาธรรมอินเดียโบราณอันเกื้อกูลสัจติภาพทั้งส่วนตัวและทั่วโลก...สัตจะข้ามกาลเวลา"

-- สดใส ขันติวรพงศ์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ภควัทคีตา : พระเจ้าสนทนากับอรชุน 1-2 (Box Set) ***สินค้าหมด***
คะแนนของคุณ