Kledthai.com

ตะกร้า 0

พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์: ความย้อนแย้งของ “ดาราศาสตร์” กับ “โหราศาสตร์” ในสังคมไทยสมัยใหม่ (ปกอ่อน)

ISBN: 9786168215081

ผู้แต่ง : สิกขา สองคำชุม: บรรณาธิการ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : Illuminations Editions

ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2562

จำนวนหน้า : 368

พร้อมส่ง
ISBN:
9786168215081
ราคาพิเศษ ฿405.00 ราคาปรกติ ฿450.00

ด้วยพลังของการตั้งคำถาม ทำให้เรื่องราวการคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอของรัชกาลที่ 4 ยังมีชีวิตโลดแล่นยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน ความสนใจใคร่รู้ว่าพระองค์ทรงทำได้อย่างไร และทำไมเราจึงได้รับรู้ความทรงจำแบบนี้ กลายเป็นประเด็นถกเถียงสนทนากันในหมู่ผู้รักการแสวงหาความจริงตลอดมา

บทความทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้มีคุณูปการอย่างสำคัญ นั่นคือ การสืบค้น หาข้อมูลหลักฐานในมิติต่างๆ อย่างกว้างขวาง ลุ่มลึก และรอบด้านที่สุดเท่าที่เคยมีมา ภายใต้กระบวนทัศน์ที่แตกต่างกันดังการทบทวนถึงข้อย้อนแย้งทางความรู้ในเรื่องนี้การพิจารณาถึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์พร้อมๆ กับความเป็นนักโหราศาสตร์ ทั้งมีเรื่องราวจากหลายศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงการใคร่ครวญข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์ หรือพระอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์อย่างไหนจริงกว่ากัน ที่สำคัญคือบทวิเคราะห์ว่า เหตุใดวงการวิทยาศาสตร์ไทยจึงยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเรื่องนี้สัมพันธ์กับเรื่องการเมืองของวงการวิทยาศาสตร์ไทยอย่างไร นับเป็นเรื่องที่น่าศึกษายิ่ง

สารบัญ

คำนิยมโดย ชัชวาล ปุญปัน
คำนิยมโดย ทวีศักดิ์ เผือกสม
กิตติกรรมประกาศ
เกี่ยวกับผู้เขียน
สารบัญภาพ

บทนำ: ความกำกวมของ "การเฉลิมฉลอง"
และความย้อนแย้งของ "ความรู้"
สิกขา สองคำชุม

ภาค 1 ดาราศาสตร์/โหราศาสตร์: "คู่ตรงข้าม" หรือ "ผสมผสาน"?

บทที่ 1 การพิสูจน์การทรงคำนวณเพื่อการรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ขาว เหมือนวงศ์
บทที่ 2 การพิสูจน์การทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ขาว เหมือนวงศ์
บทที่ 3 พระจอมเกล้าฯ กับโหราศาสตร์ไทย / พลูหลวง
บทที่ 4 ปูมนคราสองสดมภ์: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับโหราศาสตร์ไทยในรุ่งอรุณแห่งความเป็นสมัยใหม่ / เนริดา คุก

ภาค 2 พหูพจน์ของความรู้ใน "สรรพคราสหว้ากอ"

บทที่ 5 ก่อนจะเกิดสรรพคราสหว้ากอ: เส้นสมมติทางภูมิศาสตร์กับการทำนายอุปราคาของพระจอมเกล้าฯ / วิภัส เลิศรัตนรังษี
บทที่ 6 ความลับของสุริยุปราคาที่หว้ากอ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 / ลอย ชุนพงษ์ทอง
บทที่ 7 วิเคราะห์การคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จากเอกสารร่วมสมัย / วรพล ไม้สน

ภาค 3 หลังหว้ากอ: การเมืองของความทรงจำ

บทที่ 8 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" บนความเคลื่อนไหว: การเกิดใหม่ของนักวิทยาศาสตร์นาม "พระจอมเกล้าฯ" / สิกขา สองคำชุม

ประวัติการพิมพ์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์: ความย้อนแย้งของ “ดาราศาสตร์” กับ “โหราศาสตร์” ในสังคมไทยสมัยใหม่ (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ