Kledthai.com

ตะกร้า 0

ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา พิมพ์ครั้งที่ ๒ แก้ไขปรับปรุง (ปกอ่อน)

ISBN: 9786168300008

ผู้แต่ง : วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : อ่าน

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนหน้า : 544

ซีรี่ส์:
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
พร้อมส่ง
ISBN:
9786168300008
ราคาพิเศษ ฿400.00 ราคาปรกติ ฿500.00

บางตอนจากคำนำฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒

ในระหว่างการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ครั้งแรกในต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงการพิมพ์ครั้งที่สองในต้นปี ๒๕๖๔ นี้ ได้มีการโอนคดีที่ผู้เขียนไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จากศาลทหารกรุงเทพไปยังศาลแขวงดุสิต ในการพิมพ์ครั้งแรก ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในคำนำว่า ในห้องพิจารณาคดีระหว่างที่ศาลทหารกรุงเทพดำเนินกระบวนพิจารณานั้น บ่อยครั้งที่ความคิดของผู้เขียนได้ล่องลอยไปสู่โลกแห่งนิติปรัชญา สถานการณ์ที่ศาลแขวงดุสิตก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนัก ถึงแม้ผู้เขียนรู้สึกว่าคดีดังกล่าวดูจะไม่มีสาระและไม่เป็นประโยชน์อันใดแก่ระบบกฎหมาย แต่ผู้คนในกระบวนการ “ยุติธรรม” ก็ยังคงกระทำการทุกอย่างไปตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายมา ผู้เขียนเองไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ ก็ต้องปฏิบัติไปตามบทบาทของจำเลยเช่นกัน แม้กระนั้นในฐานะที่เป็นผู้สอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และนิติปรัชญา การรับบทบาทจำเลยในคดีลักษณะเช่นนี้ก็มีด้านที่ท้าทายอยู่ และเป็นโอกาสอันดีที่จะนำปัญหาทางกฎหมายอันเชื่อมโยงกับแนวความคิดในทางนิติปรัชญาไปสู่ทางปฏิบัติ นั่นคือ ปัญหาว่าประกาศ คสช. ที่กำหนดโทษทางอาญาแก่บุคคลที่ไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งซึ่งกำหนดขึ้นภายหลังจากที่ คสช. เข้าช่วงชิงอำนาจรัฐโดยใช้กำลังทหาร ถือเป็นกฎหมายหรือไม่ ถ้าหากเป็นกฎหมายแล้วจะใช้บังคับได้หรือไม่ เพียงใด

— วรเจตน์ ภาคีรัตน์

คำนำฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒
คำนำฉบับพิมพ์ครั้งแรก
บทนำ

บทที่ ๑ การอุบัติขึ้นของนิติปรัชญาและนิติปรัชญาในยุคเริ่มต้น
บทที่ ๒ นิติปรัชญาโสฟิสต์
บทที่ ๓ กฎหมายและความยุติธรรม: ว่าด้วยปรัชญาของโสคราตีส เพลโต และอาริสโตเติล
บทที่ ๔ นิติปรัชญาสโตอิกและนิติศาสตร์โรมัน
บทที่ ๕ นิติปรัชญาสมัยกลาง
บทที่ ๖ นิติปรัชญาช่วงรอยต่อระหว่างสมัยกลางและสมัยใหม่
บทที่ ๗ นิติปรัชญาสมัยใหม่ (ช่วงแรก)
บทที่ ๘ นิติปรัชญาสมัยใหม่ (ช่วงหลัง)
บทที่ ๙ นิติปรัชญาปรายศตวรรษที่ ๑๘ และนิติปรัชญาในศตวรรษที่ ๑๙
บทที่ ๑๐ นิติปรัชญาในศตวรรษที่ ๒๐

บรรณานุกรม
ดัชนี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา พิมพ์ครั้งที่ ๒ แก้ไขปรับปรุง (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ