Kledthai.com

ตะกร้า 0

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ: ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักข์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ปกอ่อน

ISBN: 9786167667942

ผู้แต่ง : ณัฐพล ใจจริง

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ฟ้าเดียวกัน

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 มีนาคม 2564 (แก้ไขปรับปรุง)

จำนวนหน้า : 393

ซีรี่ส์:
หนังสือชุดกษัตริย์ศึกษา ลำดับที่ 1
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167667942
ราคาพิเศษ ฿360.00 ราคาปรกติ ฿400.00

การศึกษา "ปฏิปักษ์ปฏิวัติ 2475" ผ่านการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่หรือประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยแบบใหม่เพื่อคลี่ให้เห็นถึงความคิดและความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มอนุรักษนิยมหรือกลุ่มกษัตริย์นิยมที่เป็นกลุ่มพลังทางการเมืองที่สำคัญภายหลังการปฏิวัติ 2475 - ณัฐพล ใจจริง

ณัฐพล ใจจริง "รื้อ" ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองไทย รวมทั้งบทบาทของสถาบันกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมต่อระบอบการเมือง โดยใช้เอกสารหลักฐานทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่า แท้ที่จริงแล้วปัญหาและความคิดพิกลพิการต่างๆ ของการเมืองไทยนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสถาบันกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ - สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

 

คำนำสำนักพิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1

คำนำสำนักพิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

คำนำผู้เขียน

บทที่ 1 คว่ำปฏิวัติ-โค่นคณะราษฎร : การก่อตัวของ“ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

บทที่ 2 “ความชอบด้วยระบอบ” : วิวาทะว่าด้วย “รัฏฐาธิปัตย์”ในคำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ (2475-2500)

บทที่ 3 กำเนิดระบอบประชาธิปไตยแบบอำนาจจำกัด : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย (2475-2490)

บทที่ 4 ฝันจริงของนักอุดมคติ “น้ำเงินแท้” :รื้อ 2475 สร้างระบอบกลายพันธุ์

บทที่ 5 อ่านปทานุกรมของสอ เสถบุตร ในฐานะวรรณกรรมการเมือง

บทที่ 6 โหรกับการโต้ปฏิวัติ 2475 : แฉล้ม เลี่ยมเพ็ชรรัตน์กับ 76 เทพการเมือง

บทที่ 7 วิวาทะเค้าโครงการเศรษฐกิจกับบันทึกพระบรมราชวินิจฉัย และการเมืองของการผลิต

บทที่ 8 พระบารมีปกเกล้าฯ ใต้เงาอินทรี : แผนสงครามจิตวิทยาอเมริกันกับการสร้างสถาบันกษัตริย์ให้เป็น “สัญลักษณ์” แห่งชาติ

ประวัติผู้เขียน

ประวัติการตีพิมพ์

บรรณานุกรม

ดรรชนี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ: ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักข์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ปกอ่อน
คะแนนของคุณ