Kledthai.com

ตะกร้า 0

ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500

ISBN: 9786167667881

ผู้แต่ง : ณัฐพล ใจจริง

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ฟ้าเดียวกัน

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2563

จำนวนหน้า : 416

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167667881
ราคาพิเศษ ฿450.00 ราคาปรกติ ฿500.00

ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500
หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากความสนใจประวัติศาสตร์การปฏิวัติ 2475 และขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติของผู้เขียนรวมถึงการที่ผู้เขียนมีโอกาสฝึกฝนและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมภายใต้บรรยากาศการ "เกิดใหม่" ของคณะราษฎรภายหลังการรัฐประการ 19 กันยายน 2549 โดยเฉพาะบทบาททางการเมืองของจอมพล ป.พิบูลสงคราม

ท่ามกลางข้อมูลอันมหาศาล หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลข้อมูลออกมาอย่างเป็นระบบและนำเสนอการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจผู้เล่นกลุ่มต่างๆ ในการเมืองไทยยุคทศวรรษ 2490 อย่างทะลุปรุโปร่ง
- สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
...........................
สภาพการเมืองตามที่หนังสือเล่มนี้เสนอ เป็นบริบทช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคมอีกหลายอย่างในช่วงนั้น ตัวอย่างเช่น ช่วยให้เราเข้าใจว่ากระแสการต่อสู้กับ "ศักดินา" มิใช่เป็นเรื่องของฝ่ายซ้ายและพรรคคอมมิวนิสต์แต่ฝ่ายเดียว แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองกระแสหลักในขณะนั้นด้วย การวิพากษ์วิจารณ์ "ศักดินา" จึงสามารถทำได้อย่างเปิดเผยแพร่หลาย โดยไม่ถูกถือว่าเป็นการต่อสู้ของฝ่ายซ้ายเสมอไป วาทกรรมว่าด้วยศักดินาซึ่งเราเคยเข้าใจว่าเป็นของฝ่ายซ้ายและพบในงานวรรณกรรมของพวกมาร์กซิสต์เท่านั้น แท้ที่จริงเป็นวาทกรรมสาธารณะธรรมดาๆ คนอย่างเผ่าและจอมพล ป.ก็กล่าวถึง "ศักดินา" ในเชิงลบด้วยเช่นกัน
- ธงชัย วินิจจะกูล

คำนำสำนักพิมพ์
คำนำเสนอ
คำนำผู้เขียน
บทที่ 1 กราวพากย์ : ตัวตนและประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยในยุคสงครามเย็น
บทที่ 2 จากสันติภาพสู่ความขัดแย้ง : การเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
บทที่ 3 รัฐประหาร 2490 : การล่มสลายของกลุ่มปรีดีและการแตกร้าวของพันธมิตรใหม่
บทที่ 4 สู่ภาวะกึ่งอาณานิคมในยุคสงครามเย็น : การหันเข้าหาสหรัฐอเมริกากับการปราบปรามศัตรูทางการเมือง
บทที่ 5 ถนนทุกสายมุ่งสู่สหรัฐอเมริกา : การสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มทหารและกลุ่มตำรวจไทย
บทที่ 6 ใกล้ยามเมื่อแสงทองส่อง : สหรัฐฯ กับแผนสงครามจิตวิทยาต่อต้านคอมมิวนิสต์
บทที่ 7 ถอยห่างจากพญาอินทรี : นโยบายเป็นกลางและการเปิดประตูสู่ประชาธิปไตยในฐานะทางออกใหม่ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
บทที่ 8 ยามเมื่อลมพัดหวน : ความพยายามหวนคืนของมิตรเก่า“จอมพล ป.-ปรีดี”
บทที่ 9 การก่อตัวของ “ไตรภาคี” : ภาวะกึ่งอาณานิคมและการล่มสลายของประชาธิปไตยไทย
บทที่ 10 บทสรุป
ประวัติผู้เขียน
บรรณานุกรม
นามานุกรม
ดรรชนี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500
คะแนนของคุณ