Kledthai.com

ตะกร้า 0

ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง (ปกอ่อน)

ISBN: 9786167667225

ผู้แต่ง : ธงชัย วินิจจะกูล

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ฟ้าเดียวกัน

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562

จำนวนหน้า : 313

ซีรี่ส์:
ว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167667225
ราคาพิเศษ ฿315.00 ราคาปรกติ ฿350.00

รวมบทความว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ของ "ธงชัย วินิจจะกูล" ที่เขียนขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2547-2555 ในฐานะนักประวัติศาสตร์ ผู้เขียนได้คลี่ให้เห็นเค้าโครงประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยแบบเป็นกระแสซ้อนกัน โดยดูจากประวัติศาสตร์ในช่วงยาว ซึ่งเริ่มจากการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงประชาธิปไตยแบบอำมาตย์ ท่ามกลางวิกฤตการเมือง เหลือง-แดง ที่ยังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
-ธงชัย วินิจกะกูล

ในสายธารประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอันยาวนานธงชัยวิเคราะห์ให้เราเห็นการต่อสู้ต่อรองของผู้เล่นมากหน้าหลายตาทั้งการปะทะกันระหว่างสถาบันกษัตริย์และฝ่ายนิยมเจ้า กับคณะราษฏรและผู้เอาใจช่วยระบอบใหม่ที่มีจุดยืนร่วมกันว่า "อำนาจสูงสุดนั้นเป็นของราษฏรทั้งหลาย" เพื่อกำหนดสถานะและอำนาจของสถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ การปะทะกันระหว่างกองทัพกับฝ่ายเสรีนิยมที่จบลงด้วยชัยชนะอย่างไม่กระโตกกระตากของสถาบันกษัตริย์ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองและกลุ่มทุน กับขบวนการพลเมืองซึ่งหันไปเป็นพันธมิตรกับฝ่ายนิยมเจ้า ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เล่นที่่ธงชัยวิเคราะห์แจกแจงบทบาทไว้อย่างละเอียดและลุ่มลึกที่สุดก็คือสถาบันกษัตริย์ที่คนส่วนใหญ่มองว่ามีสถานะ "เหนือการเมือง"
- สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

สารบัญ

ภาค 1 ประชาธิปไตยแบบไทย
บทที่ 1 ชัยชนะของเสรีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมือง
บทที่ 2 วาทกรรมพระราชอำนาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น
บทที่ 3 ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา

ภาค 2 รัฐประหาร
บทที่ 4 รัฐประหารของฝ่ายเจ้ากับแรงจูงใจซ่อนเร้น
บทที่ 5 ล้มประชาธิปไตย
บทที่ 6 สัมฤทธิ์ผลนิยม (Pragmatism) ของปัญญาชนไทยกับการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549
บทที่ 7 เริ่มต้นประชาธิปไตยแบบภูมิปัญญาไทยหรืออภิชนาธิปไตยขบวนสุดท้าย

ภาค 3 สังหารหมู่
บทที่ 8 เชื้อร้าย : เมื่อร่างกายทางการเมืองไทยติดเชื้อแดง
บทที่ 9 ฝุ่นตลบหลังมีคนถูกฆ่าตายตรงราชประสงค์

ภาค 4 เปลี่ยน (ไม่) ผ่าน
บทที่ 10 มรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปัจจุบัน
บทที่ 11 สถาบันพระมหากษัตริย์กับฝ่ายต่อต้านเครือข่ายกษัตริย์ : ช้างสองตัวในห้องการเมืองไทยกับสภาวะปฏิเสธความเป็นจริง
บทที่ 12 ระบบสังคมการเมืองที่ขัดฝืนการเปลี่ยนแปลงคืออันตรายที่แท้จริง

ประวัติผู้เขียน
ประวัติการตีพิมพ์
บรรณานุกรม
ดรรชนี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ