Kledthai.com

ตะกร้า 0

เราอยู่อย่างไร เราตายอย่างนั้น (How we live is how we die)

ISBN: 9786164810358

แปลจากหนังสือ : How we live is how we die

ผู้แต่ง : เปมา โชดรอน (Pema Chodron)

ผู้แปล : สดใส ขันติวรพงศ์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2565

จำนวนหน้า : 208

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164810358
ราคาพิเศษ ฿288.00 ราคาปรกติ ฿320.00

เราอยู่อย่างไร เราตายอย่างนั้น (How we live is how we die)

เปมา โชดรอน (Pema Chodron) เขียน

สดใส ขันติวรพงศ์ แปล

.

ต่อให้เราพยายามขัดขืนอย่างสุดกำลัง แต่การสิ้นสุดเกิดขึ้นได้ทุกขณะ-เมื่อลมหายใจสิ้นสุด เมื่อวันสิ้นสุด สัมพันธภาพสิ้นสุด และเหนืออื่นใดคือเมื่อชีวิตสิ้นสุด… “เราอยู่อย่างไร เราตายอยางนั้น” แบ่งปันถอยปัญญาของ “เปมา โชดรอน” เกี่ยวกับการทำงานกับกระแสชีวิตที่หลั่งไหล เรียนรู้การดำเนินชีวิตอย่างง่ายๆ สบายๆ ด้วยความเบิกบานและความกรุณา ผ่านความไม่แน่นอน โอบรับการเริ่มต้นใหม่ๆ และสุดท้าย เตรียมรับความตายด้วยความพิศวงและกลัวน้อยลง

.

“เปมา โชดรอน” (Pema Chodron) ครูผู้เป็นที่รัก เขียนหนังสือเล่มนี้ในวัย 85 ปี การหยั่งเห็นของเธอถึงวิธีที่จะเป็นมิตรกับการเปลี่ยนแปลง แทงใจผู้อ่านทุกวัย หนังสือเล่มนี้บอกเราว่าเปมาคิดอย่างไรเกี่ยวกับ “บาร์โด” (คำสอนของชาวธิเบตที่อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างชีวิตในชาตินี้กับชาติหน้า) ซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กับทุกขณะในชีวิตของเรา เธอยังได้แบ่งปันปัญญาการทำงานกับอารมณ์ที่ท้าทายของความโลภ ความโกรธ และความหลง ปรับเปลี่ยนอารมณ์เหล่านี้ให้เป็นวิถีแห่งรักและการตื่นรู้ ด้วยน้ำเสียงพูดอย่างคนตีนติดดิน (ในฐานะผู้เดินบนเส้นทางนี้มาหลายทศวรรษ) เธอให้การศึกษาระดับมหาบัณฑิตแก่ผู้อ่าน เพื่อการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและกรุณาในเงาแห่งความตาย

.

ฟรี! ที่คั่นหนังสือในเล่ม

สารบัญ

บทนำ

1.กระแสอัศจรรย์แห่งการเกิดและการตาย

2.เปลี่ยนแปรตลอดเวลา

3.ความจำที่ผ่านพ้น

4.เราอยู่อย่างไร เราตายอย่างนั้น

5.เมื่อการปราฏของชีวิตนี้สลาย: บาร์โดการตาย

6.เรื่องราวของมินจู ริมโปเช

7.แสงแห่งมารดากับบุตร

8.อะไรเดินทางผ่านบาร์โด

9.ความจริงสองอย่าง

10.สันดาน

11.รู้สิ่งที่รู้สึก

12.ก้าวแรกสู่ความกล้า: ละเว้น

13.ก้าวที่สองสู่ความกล้า: จัดการกับกิเลสในเชิงบวก

14.ฝึกสองสิ่งเพื่อการปรับเปลี่ยนใจ

15.ก้าวที่สามสู่ความกล้า: อารมณ์ในฐานะวิถีแห่งการตื่นรู้

16.รสทั้งห้าของปัญญา

17.เผชิญสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น: บาร์โดธรรมดา

18.เปิดรับโลกศักดิ์สิทธิ์

19.จากความไพศาลสุ่รูปธรรม: แบบแผนนิรันดร์

20.เข้าสู่บาร์โดการเปลี่ยนภพ

21.คำแนะนำจากใจ

22.ภพภูมิทั้งหก

23.เลือกชาติใหม่ของเรา

24.ช่วยผู้อื่นเรื่องการตายและตอนตาย

25.ตื่นในบาร์โด

บทสรุป

ภาคผนวก ก ประวัติคำสอนเกี่ยวกับบาร์โด

ภาคผนวก ข ฝึกปกิบัติ

ท่านั่งภาวนาเบื้องต้น

ปฏิบัติภาวนาด้วยการรู้อย่างไพศาล

ท็องเลน

ภาคผนวก ค ตาราง

ขั้นตอนการสลายธาตุ

พุทธวงศ์ทั้งห้า

ภพภูมิทั้งหกในวัฏสงสาร

แนะนำหนังสืออ่านเพิ่มเติม

คำขอบคุณ

เกี่ยวกับผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เราอยู่อย่างไร เราตายอย่างนั้น (How we live is how we die)
คะแนนของคุณ