Kledthai.com

ตะกร้า 0

ญี่ปุ่นกับมหาเอเชียบูรพา

ISBN: 9789749936023

ผู้แต่ง : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

ผู้แปล : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

สำนักพิมพ์ : สร้างสรรค์

ปีที่พิมพ์ : 2548

จำนวนหน้า : 133

พร้อมส่ง
ISBN:
9789749936023
ราคาพิเศษ ฿225.00 ราคาปรกติ ฿250.00

จนถึงปัจจุบันตะวันตกคิดว่า วัฒนธรรมของเขาเหนือกว่าทุกๆ วัฒนธรรมอื่น และวัฒนธรรมของมนุษย์พัฒนาไปสู่รูปแบบวัฒนธรรมของเขา ชาติอื่น เช่น ชาติตะวันออกถือว่าล้าหลังกว่า และถ้าพัฒนาพวกเขาก็จะเข้าสู่รูปแบบเหมือนตะวันตก ชาวญี่ปุ่นบางคนก็ยังคิดอย่างนั้น แต่...ข้าพเจ้าเชื่อว่าตะวันออกมีความแตกต่างโดยพื้นฐานจากตะวันตก ควรที่ตะวันตกและตะวันออกจะร่วมกันเติมสิ่งที่แตกต่างให้กันและกันให้เต็ม และ..ทำให้ท้ายที่สุดความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นจริง เป็นหน้าที่ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่จะหาหลักการเช่นนั้นให้พบ

สารบัญ

 • บทที่ 1 สู่เซนได
 • บทที่ 2 ลักษณะของรัฐบาลและรัฐญี่ปุ่นก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพา
 • บทที่ 3 แนวคิดกลับเข้าสู่เอเชีย
 • บทที่ 4 สงครามมหาเอเชียบูรพา ค.ศ. 1931-1945
 • บทที่ 5 วงไพบูลย์ร่วมกันแห่งมหาเอเชียบูรพา
 • บทที่ 6 กลับกรุงเทพฯ
 • ภาคผนวก หนังสือที่อาจหาอ่านเพิ่มเติม

จนถึงปัจจุบันตะวันตกคิดว่า วัฒนธรรมของเขาเหนือกว่าทุกๆ วัฒนธรรมอื่น และวัฒนธรรมของมนุษย์พัฒนาไปสู่รูปแบบวัฒนธรรมของเขา ชาติอื่น เช่น ชาติตะวันออกถือว่าล้าหลังกว่า และถ้าพัฒนาพวกเขาก็จะเข้าสู่รูปแบบเหมือนตะวันตก ชาวญี่ปุ่นบางคนก็ยังคิดอย่างนั้น แต่...ข้าพเจ้าเชื่อว่าตะวันออกมีความแตกต่างโดยพื้นฐานจากตะวันตก ควรที่ตะวันตกและตะวันออกจะร่วมกันเติมสิ่งที่แตกต่างให้กันและกันให้เต็ม และ..ทำให้ท้ายที่สุดความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นจริง เป็นหน้าที่ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่จะหาหลักการเช่นนั้นให้พบ

สารบัญ

 • บทที่ 1 สู่เซนได
 • บทที่ 2 ลักษณะของรัฐบาลและรัฐญี่ปุ่นก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพา
 • บทที่ 3 แนวคิดกลับเข้าสู่เอเชีย
 • บทที่ 4 สงครามมหาเอเชียบูรพา ค.ศ. 1931-1945
 • บทที่ 5 วงไพบูลย์ร่วมกันแห่งมหาเอเชียบูรพา
 • บทที่ 6 กลับกรุงเทพฯ
 • ภาคผนวก หนังสือที่อาจหาอ่านเพิ่มเติม
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ญี่ปุ่นกับมหาเอเชียบูรพา
คะแนนของคุณ