Kledthai.com

ตะกร้า 0

สมการคอร์รัปชัน

ISBN: 9786169225027

ผู้แต่ง : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 199

พร้อมส่ง
ISBN:
9786169225027
ราคาพิเศษ ฿198.00 ราคาปรกติ ฿220.00

           สังคมไทยควรเข้าใจตัวแปรต่างๆ ในสมการ พยายามบวก (+) กลไกความรับผิดชอบลบ (-) การผูกขาดและการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสมออกจากสังคม และจะช่วยให้แก้ปัญหาคอร์รัปชันได้สำเร็จ ขึ้นอยู่กับตัวคูณ (x) ที่สำคัญ คือ ประชาชนต้องรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบจากคอร์รัปชันที่ทุกคนในประเทศต้องหาร (÷) เท่าและเสีย “หาย” เฉลี่ยกันทั้งประเทศ

           หนังสือเล่มนี้ จะนำท่านผู้อ่านไปสู่คำตอบว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างในโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อลดปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบ

           สังคมไทยควรเข้าใจตัวแปรต่างๆ ในสมการ พยายามบวก (+) กลไกความรับผิดชอบลบ (-) การผูกขาดและการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสมออกจากสังคม และจะช่วยให้แก้ปัญหาคอร์รัปชันได้สำเร็จ ขึ้นอยู่กับตัวคูณ (x) ที่สำคัญ คือ ประชาชนต้องรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบจากคอร์รัปชันที่ทุกคนในประเทศต้องหาร (÷) เท่าและเสีย “หาย” เฉลี่ยกันทั้งประเทศ

            หนังสือเล่มนี้ จะนำท่านผู้อ่านไปสู่คำตอบว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างในโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อลดปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบ

 

สารบัญ

คำนำจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

บทนำ “สมการคอร์รัปชัน แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาร ในสังคมไทย”

บทที่ 1 การผูกขาด (Monopoly)

บทที่ 2 การใช้ดุลยพินิจ (Discretion)

บทที่ 3 กลไลความรับผิดชอบ (Accountability)

บทที่ 4 การเมืองแบบเปิด (Open Politics)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:สมการคอร์รัปชัน
คะแนนของคุณ