Kledthai.com

ตะกร้า 0

คันฉ่องส่องพระ

ISBN: 9789742602833

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ไทยธิเบต

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 4 ตุลาคม 2564

จำนวนหน้า : 350

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9789742602833
ราคาพิเศษ ฿261.00 ราคาปรกติ ฿290.00

เมื่อข้าพเจ้ารวบรวมเรื่อง คันฉ่องส่องศาสนา ให้นานอนันต์ วิริยะพินิจ แห่งสำนักพิมพ์ลายเสือไทยไปจัดพิมพ์เมื่อต้นปีนั้น ได้กล่าวไว้ว่าถ้ามีผู้ต้องการจะรวบรวม คันฉ่องส่องพระ เสนอสู่ผู้อ่านอีกเล่มหนึ่งตามมา ก็ปรากฏว่า คันฉ่องส่องศาสนา ขายดี จำหน่ายหมดเร็วเกินคาด ข้าพเจ้าจึงต้องรักษาคำพูด โดยใช้วิธีเดิม คือรวบรวมเรื่อนอันเนื่องด้วยพระสงฆ์องคเจ้าที่เขียนกระจัดพรัดพรายในที่ต่างๆ มาเข้าไว้ด้วยกัน แม้เรื่องนั้นๆ จะเคยรวมเป็นเล่มแล้ว แต่ก็เป็นเล่มที่รวมเรื่องอื่นๆ เข้าไว้ด้วยโดยที่เล่มนั้นๆ บัดนี้ก็ขาดตลาดไปแล้วโดนมาก นอกไปจากนี้แล้วข้าพเจ้ายังเขียนขึ้นใหม่อีกบางเรื่องให้ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนพูดได้ว่า ตันฉ่องส่องพระ มีเอกภาพมากกว่า คันฉ่องส่องศาสนา

(เนื้อหาบางส่วนของคำนำ สำหรับการพิมพ์ครั้งแรก)

เมื่อข้าพเจ้ารวบรวมเรื่อง คันฉ่องส่องศาสนา ให้นานอนันต์ วิริยะพินิจ แห่งสำนักพิมพ์ลายเสือไทยไปจัดพิมพ์เมื่อต้นปีนั้น ได้กล่าวไว้ว่าถ้ามีผู้ต้องการจะรวบรวม คันฉ่องส่องพระ เสนอสู่ผู้อ่านอีกเล่มหนึ่งตามมา ก็ปรากฏว่า คันฉ่องส่องศาสนา ขายดี จำหน่ายหมดเร็วเกินคาด ข้าพเจ้าจึงต้องรักษาคำพูด โดยใช้วิธีเดิม คือรวบรวมเรื่อนอันเนื่องด้วยพระสงฆ์องคเจ้าที่เขียนกระจัดพรัดพรายในที่ต่างๆ มาเข้าไว้ด้วยกัน แม้เรื่องนั้นๆ จะเคยรวมเป็นเล่มแล้ว แต่ก็เป็นเล่มที่รวมเรื่องอื่นๆ เข้าไว้ด้วยโดยที่เล่มนั้นๆ บัดนี้ก็ขาดตลาดไปแล้วโดนมาก นอกไปจากนี้แล้วข้าพเจ้ายังเขียนขึ้นใหม่อีกบางเรื่องให้ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนพูดได้ว่า ตันฉ่องส่องพระ มีเอกภาพมากกว่า คันฉ่องส่องศาสนา

(เนื้อหาบางส่วนของคำนำ สำหรับการพิมพ์ครั้งแรก)

 

สารบัญ

คำนำ (สำหรับการพิมพ์ครั้งที่ ๒)

หมายเหตุสำหรับการพิมพ์ครั้งที่ ๓

คำนำ (สำหรับการพิมพ์ครั้งแรก)

พระอาจารย์องค์พระประมุข

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

สมเด็จพระสังฆราชที่ข้าพเจ้ารู้จัก

สมเด็จฯ วัดสระเกศ

สมเด็จพระญาณสังวรที่ข้าพเจ้ารู้จัก

คติจากสมเด็จพระวันรัต วัดมหาธาตุ

สมเด็จฯ วัดระฆัง

สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดอนงค์

สรรเสริญคนดี

อันเนื่องมาแต่ สมเด็จป๋า วัดโพธิ์

สมเด็จ ฟื้น วัดสามพระยา

พระนักปฏิบัติ

เส้นทางของพระอาจารย์มหาบัว

ไปรู้จักท่านพุทธทาสที่สวนโมกข์

สัมภาษณ์พุทธทาสภิกขุ

พระพุทธศาสนากับการฆ่า

เจ้าคุณอุปัชณาย์

เจ้าคุณอาจารย์

พระธรรมเจดีย์

พระครูธรรมกิจจานุรักษ์

พระครูวิบูลญาณกิจ

พระพรหมคุณภรณ์

พระไพศาล วิสาโล

ภาคผนวก

แนะนำผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:คันฉ่องส่องพระ
คะแนนของคุณ