Kledthai.com

ตะกร้า 0

ลอดลายผ้าม่วง

ISBN: 08-ม024-011

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์

ผู้แปล : อุทัย ดุลยเกษม

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเสถียรโฏเศศ-นาคะประทีป

ปีที่พิมพ์ : 2536

จำนวนหน้า : 720

พร้อมส่ง
ISBN:
08-ม024-011
ราคาพิเศษ ฿270.00 ราคาปรกติ ฿300.00
ขณะที่ข้าพเจ้ารับหนังสือเล่มนั้น อาจารย์สุลักษณ์เอ่ยขึ้นว่า “เอาไปอ่านดู บางทีในวันครบรอบ ๖๐ ปีอั๊ว ลื้ออาจจะทำได้ดีกว่าเล่มนี้” ข้าพเจ้าเอาหนังสือมาอ่านและได้ความคิดขึ้นมาบ้างว่าจะทำหนังสือลักษณะใด แต่ก็คิดไม่ชัดอยู่นั่นเอง เคยเลียบเคียงถามความเห็นจากอาจารย์อีกหนสองหนหลังจากนั้น แต่ก็ได้ความคิดเป็นเลาๆ เท่านั้น เมื่อข้าพเจ้าเดินทางกลับเมืองไทย ก็ตั้งใจว่าจะปรึกษาเพื่อนฝูง และผู้ที่เคารพนักถืออาจารย์สุลักษณ์อีกที แต่พอดีเกิดกรณีพฤษภาคมขึ้น ข้าพเจ้าก็เลยไม่เป็นอันคิดเรื่องนี้อีกเลย เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองค่อยลดความรุนแรงลง ข้าพเจ้าก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับคุณพิภพ ธงไชย คุณสันติสุข โสภณสิริ คุณอนันต์ วิริยะพินิจ และคุณธำรง ปัทมภาส ในเรื่องทำหนังสือในวันแซยิดอาจารย์อีก การพูดคุยปรึกษาหารือกันก็ได้ความคิดว่า หนังสือเล่มนี้ควรจะมีจุดมุ่งหมายให้คนที่เคยรู้จักและเคยร่วมงานกับอาจารย์สุลักษณ์มาในช่วงต่างๆ ของชีวิต ได้แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อตัวอาจารย์สุลักษณ์เอง และต่อการทำงานของอาจารย์สุลักษณ์ที่ผ่านมา โดยที่เราคิดกันว่า การเขียนนั้นไม่ควรจะเป็นการเยินยอแต่น่าจะเป็นการพูดความจริง เป็นการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับอาจารย์สุลักษณ์เอง เพราะฉะนั้น กล่าวอย่างสั้นที่สุดก็คือหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้อาจารย์สุลักษณ์อ่านส่วนคนอื่นๆ จะอ่านหรือไม่ก็ไม่เป็นไร อย่างไรก็ดี เมื่อพวกเราพยายามมองหาตัวบุคคลที่จะขอให้เขียนโดยแบ่งเห็นบุคคลสมัยต่างๆ ตามช่วงแห่งชีวิตของอาจารย์สุลักษณ์เราพบว่ามีความเป็นไปได้ยากมาก ทั้งนี้เพราะบางช่วงหาตัวบุคคลไม่ได้ หรือบางช่วงหาตัวบุคคลได้ แต่เจ้าตัวไม่สะดวกที่จะรับเขียนให้แม้บางท่านเคยรับปากว่าจะเขียนให้ ก็ไม่ได้เขียน การที่หาผู้เขียนในบางช่วงไม่ได้เพราะตัวบุคคลล้มหายตายจากไปหมดแล้ว ก็คงถือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดอะไร แต่ในช่วงที่มีตัวบุคคลอยู่ และได้รับการติดต่อให้เขียน แล้วปฏิเสธก็ดี หรือรับปากว่าจะเขียนแล้วไม่เขียนให้ก็ดีเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ก็ถือโอกาสฝากให้อาจารย์สุลักษณ์ไว้คิดเป็นการบ้านในช่วงชีวิตที่เหลือก็แล้วกัน ในฐานะที่มีหน้าที่ดูแลการจัดทำหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าก็ใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้เขียนและท่านผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านพวกเราตระหนักดีว่า การที่ท่านเขียนให้ก็ดี ให้สัมภาษณ์ก็ดี (ตลอดจนผู้ที่สร้างสรรค์นฤมิตกรรมให้เป็นพิเศษสำหรับมอบให้ในวันเกิดของอาจารย์) รวมถึงหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในเรื่องทุน สำหรับจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ย่อมเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าท่านเป็นกัลยาณมิตรของอาจารย์สุลักษณ์อย่างแท้จริง สำหรับพวกเรานั้นมีหน้าที่เพียงการนำความรู้สึกความคิดเห็นของท่านมาประมวลเสนอให้อาจารย์สุลักษณ์ได้อ่าน และพิจารณาเท่านั้น ---- อุทัย ดุลยเกษม สารบัญ (ผู้หลักผู้ใหญ่) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระธรรมโกษาจารย์ พุทธทาสภิกขุ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พระโพธิรังษี พระครูเหมนพคุณ ม.จ.หญิงมารยาตรกัญญา ดิศกุล ม.ล.ปุ๋ย ชัยนาม ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ แม่แนบ ศิวรักษ์ คุณชนิด สายประดิษฐ์ มัสเซ่อร์จรรยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์สมศรี สุกุมลนันทน์ คุณจินดา ศิริมานนท์ อาจารย์กรุณา กุศลาสัย คุณกำจัด กีพานิช วิลเลียม เจ เก็ดนีย์ (เพื่อน) เจตนา นาควัชระ นพ.ประเวศ วะสี ประกาศ วัชราภรณ์ พัทยา สายหู สมบูรณ์ วรพงษ์ ฯลฯ (แวดวงปริทัศน์เสวนา) กมล กมลตระกูล กมล ฉายาวัฒนะ ขรรค์ชัย บุนปาน จรัล ดิษฐาอภิชัย “จันทน์กะพ้อ” ช่วง มูลพินิจ ชวน หลีกภัย ฯลฯ (ลูกศิษย์ลูกหา) พระไพศาล วิสาโล พระสุรชัย มหาสิปโป กิตติศักดิ์ ปรกติ คงภพ สุทธิธรรมวสีและจรัญ พิกุล คนึงนิตย์ จันทบุตร ดวงมน จิตร์จำนง ธำรง ปัทมภาส ประหยัด กุลภา ฯลฯ
ขณะที่ข้าพเจ้ารับหนังสือเล่มนั้น อาจารย์สุลักษณ์เอ่ยขึ้นว่า “เอาไปอ่านดู บางทีในวันครบรอบ ๖๐ ปีอั๊ว ลื้ออาจจะทำได้ดีกว่าเล่มนี้” ข้าพเจ้าเอาหนังสือมาอ่านและได้ความคิดขึ้นมาบ้างว่าจะทำหนังสือลักษณะใด แต่ก็คิดไม่ชัดอยู่นั่นเอง เคยเลียบเคียงถามความเห็นจากอาจารย์อีกหนสองหนหลังจากนั้น แต่ก็ได้ความคิดเป็นเลาๆ เท่านั้น เมื่อข้าพเจ้าเดินทางกลับเมืองไทย ก็ตั้งใจว่าจะปรึกษาเพื่อนฝูง และผู้ที่เคารพนักถืออาจารย์สุลักษณ์อีกที แต่พอดีเกิดกรณีพฤษภาคมขึ้น ข้าพเจ้าก็เลยไม่เป็นอันคิดเรื่องนี้อีกเลย เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองค่อยลดความรุนแรงลง ข้าพเจ้าก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับคุณพิภพ ธงไชย คุณสันติสุข โสภณสิริ คุณอนันต์ วิริยะพินิจ และคุณธำรง ปัทมภาส ในเรื่องทำหนังสือในวันแซยิดอาจารย์อีก การพูดคุยปรึกษาหารือกันก็ได้ความคิดว่า หนังสือเล่มนี้ควรจะมีจุดมุ่งหมายให้คนที่เคยรู้จักและเคยร่วมงานกับอาจารย์สุลักษณ์มาในช่วงต่างๆ ของชีวิต ได้แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อตัวอาจารย์สุลักษณ์เอง และต่อการทำงานของอาจารย์สุลักษณ์ที่ผ่านมา โดยที่เราคิดกันว่า การเขียนนั้นไม่ควรจะเป็นการเยินยอแต่น่าจะเป็นการพูดความจริง เป็นการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับอาจารย์สุลักษณ์เอง เพราะฉะนั้น กล่าวอย่างสั้นที่สุดก็คือหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้อาจารย์สุลักษณ์อ่านส่วนคนอื่นๆ จะอ่านหรือไม่ก็ไม่เป็นไร อย่างไรก็ดี เมื่อพวกเราพยายามมองหาตัวบุคคลที่จะขอให้เขียนโดยแบ่งเห็นบุคคลสมัยต่างๆ ตามช่วงแห่งชีวิตของอาจารย์สุลักษณ์เราพบว่ามีความเป็นไปได้ยากมาก ทั้งนี้เพราะบางช่วงหาตัวบุคคลไม่ได้ หรือบางช่วงหาตัวบุคคลได้ แต่เจ้าตัวไม่สะดวกที่จะรับเขียนให้แม้บางท่านเคยรับปากว่าจะเขียนให้ ก็ไม่ได้เขียน การที่หาผู้เขียนในบางช่วงไม่ได้เพราะตัวบุคคลล้มหายตายจากไปหมดแล้ว ก็คงถือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดอะไร แต่ในช่วงที่มีตัวบุคคลอยู่ และได้รับการติดต่อให้เขียน แล้วปฏิเสธก็ดี หรือรับปากว่าจะเขียนแล้วไม่เขียนให้ก็ดีเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ก็ถือโอกาสฝากให้อาจารย์สุลักษณ์ไว้คิดเป็นการบ้านในช่วงชีวิตที่เหลือก็แล้วกัน ในฐานะที่มีหน้าที่ดูแลการจัดทำหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าก็ใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้เขียนและท่านผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านพวกเราตระหนักดีว่า การที่ท่านเขียนให้ก็ดี ให้สัมภาษณ์ก็ดี (ตลอดจนผู้ที่สร้างสรรค์นฤมิตกรรมให้เป็นพิเศษสำหรับมอบให้ในวันเกิดของอาจารย์) รวมถึงหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในเรื่องทุน สำหรับจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ย่อมเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าท่านเป็นกัลยาณมิตรของอาจารย์สุลักษณ์อย่างแท้จริง สำหรับพวกเรานั้นมีหน้าที่เพียงการนำความรู้สึกความคิดเห็นของท่านมาประมวลเสนอให้อาจารย์สุลักษณ์ได้อ่าน และพิจารณาเท่านั้น ---- อุทัย ดุลยเกษม สารบัญ (ผู้หลักผู้ใหญ่) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระธรรมโกษาจารย์ พุทธทาสภิกขุ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พระโพธิรังษี พระครูเหมนพคุณ ม.จ.หญิงมารยาตรกัญญา ดิศกุล ม.ล.ปุ๋ย ชัยนาม ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ แม่แนบ ศิวรักษ์ คุณชนิด สายประดิษฐ์ มัสเซ่อร์จรรยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์สมศรี สุกุมลนันทน์ คุณจินดา ศิริมานนท์ อาจารย์กรุณา กุศลาสัย คุณกำจัด กีพานิช วิลเลียม เจ เก็ดนีย์ (เพื่อน) เจตนา นาควัชระ นพ.ประเวศ วะสี ประกาศ วัชราภรณ์ พัทยา สายหู สมบูรณ์ วรพงษ์ ฯลฯ (แวดวงปริทัศน์เสวนา) กมล กมลตระกูล กมล ฉายาวัฒนะ ขรรค์ชัย บุนปาน จรัล ดิษฐาอภิชัย “จันทน์กะพ้อ” ช่วง มูลพินิจ ชวน หลีกภัย ฯลฯ (ลูกศิษย์ลูกหา) พระไพศาล วิสาโล พระสุรชัย มหาสิปโป กิตติศักดิ์ ปรกติ คงภพ สุทธิธรรมวสีและจรัญ พิกุล คนึงนิตย์ จันทบุตร ดวงมน จิตร์จำนง ธำรง ปัทมภาส ประหยัด กุลภา ฯลฯ
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ลอดลายผ้าม่วง
คะแนนของคุณ